Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σχέδιο Horizon Europe: Υλοποίηση της έννοιας του αεροδρομίου «Τρία σε ένα»
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/02/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/05/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASA.2021.HVP.30
Σχέδιο Horizon Europe: Υλοποίηση της έννοιας του αεροδρομίου «Τρία σε ένα»
Ο Οργανισμός απαιτεί αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, διότι οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος σε ολόκληρη την Ευρώπη διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό. Για την αποφυγή περιττών αρνητικών επιπτώσεων στους ενδιαφερόμενους φορείς σε ένα αεροδρόμιο, πρέπει να διαμορφωθεί μια ακριβής εικόνα προτού ο ευρωπαίος νομοθέτης λάβει περαιτέρω αποφάσεις όσον αφορά τον τομέα. Συνεπώς, ο Οργανισμός θα ήθελε να προσδιορίσει και να κατανοήσει την τρέχουσα εφαρμογή της έννοιας της «τριπλής» χρήσης, τις παραλλαγές στη χρήση, καθώς και το σκεπτικό/συλλογισμό πίσω από καθεμία από αυτές, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο εφαρμόστηκε κάθε λύση σε τοπικό επίπεδο , και με ποιο κόστος και αντίκτυπο. Η μελέτη θα πρέπει επίσης να παράσχει στον Οργανισμό και στους φορείς των αεροπορικών μεταφορών την απαραίτητη κατανόηση των οφελών και των κινδύνων για την ασφάλεια, καθώς και όλους τους λόγους για την εφαρμογή ή όχι της έννοιας «τριπλής χρήσης». Τέλος, η μελέτη θα πρέπει να παράσχει επιλογές πολιτικής σχετικά με την ιδέα της «τριπλής χρήσης» που μπορεί να επιδιωχθεί για την περαιτέρω μείωση του κινδύνου παρείσφρησης σε διαδρόμους προσγείωσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
450000.00 EUR
450000.00 EUR
73000000
DEA23
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
11/02/2022 00:00
05/05/2022 10:00
06/05/2022 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 040-099790
Διορθωτικό
25/02/2022 00:00
2022/S 030-073021
Προκήρυξη διαγωνισμού
11/02/2022 00:00