Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εκ των υστέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής 2014-2020 που χρημα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/02/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/03/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
REGIO/2022/OP/0006
Εκ των υστέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ). Πακέτο εργασίας 1: Συγκεφαλαιωτική έκθεση (2021CE160AT153)
Σκοπός αυτής της αξιολόγησης είναι η αξιολόγηση των επιτευγμάτων των προγραμμάτων του ΕΤΠΑ και του ΤΣ. Θα παρουσιάσει πορίσματα σχετικά με τα επιχειρησιακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020 σε όλα τα κράτη μέλη. Η αξιολόγηση αυτή θα εξετάσει την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τον αντίκτυπο των επενδύσεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής κατά την περίοδο 2014-20, τη συνοχή τους με άλλες πολιτικές, τη συνάφειά τους και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Θα επιδιώξει να εντοπίσει παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχία ή την αποτυχία αυτών των επενδύσεων υπό διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, ορθές πρακτικές και τη συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
1,500,000.00 EUR
1,500,000.00 EUR
79000000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79410000
79000000
79400000
79419000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
17/02/2022 00:00
31/03/2022 16:00
01/04/2022 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 034-086203
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/02/2022 00:00