Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διοργάνωση των Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας, της Εβδομά...
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/08/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
EASME/COSME/2015/013.
Διοργάνωση των Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας, της Εβδομάδας ΜΜΕ και της Συνέλευσης ΜΜΕ για τα έτη 2016–2017.
Ο EASME επιθυμεί να συνάψει σύμβαση υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με τα ακόλουθα:1. διοργάνωση συνεδρίων για το ετήσιο συνέδριο SBA που ονομάζεται Συνέλευση ΜΜΕ και που γενικά διοργανώνεται το δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους σε συνεργασία με την Προεδρία του Συμβουλίου για την εν λόγω περίοδο,2. οργάνωση λειτουργίας γραμματείας για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας, το ετήσιο πρόγραμμα βράβευσης που διοργανώνεται από το 2006 για τη βράβευση της αριστείας στην προώθηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,3. οργάνωση λειτουργίας γραμματείας για την Εβδομάδα ΜΜΕ, ένα κοινό πλαίσιο εκατοντάδων δραστηριοτήτων προσέγγισης σχετικά με ΜΜΕ σε επίπεδο ΕΕ και στα κράτη μέλη και πέρα από αυτά.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
19/08/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
30/09/2015 23:59
07/10/2015 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 178-322633
Διορθωτικό
15/09/2015 00:00
2015/S 159-291566
Προκήρυξη διαγωνισμού
19/08/2015 00:00