Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εργασίες καθαρισμού κτιρίων στο JRC στην Καρλσρούη
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Karlsruhe (JRC-KRU)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/02/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/05/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/KRU/2022/RP/0307
Εργασίες καθαρισμού κτιρίων στο JRC στην Καρλσρούη
Η σύμβαση περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού στα κτίρια του JRC στην Καρλσρούη. Η πρόσκληση υποβολής προσφορών καλύπτει τις ακόλουθες υπηρεσίες:α) τακτικός καθαρισμός στις πτέρυγες του κτιρίου (εγκαταστάσεις) και στη ζώνη επιτήρησης και ελέγχου του κτιρίου του JRC,β) υπηρεσίες καθαρισμού υαλοπινάκων,γ) ειδικά καθήκοντα καθαρισμού.Η έκταση προς καθαρισμό είναι περίπου 32 201,49 m2.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η χαμηλότερη τιμή
1800000.00 EUR
1800000.00 EUR
90911200
DE123
Additional CPV Supplementary CPV
90911200
90919200
Όροι συμμετοχής
Παρακαλείστε να ανατρέξτε στα έγγραφα διαγωνισμού που διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
23/02/2022 00:00
23/05/2022 16:00
21/03/2022 16:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 038-096958
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/02/2022 00:00
Σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών
Αριθ. αναφοράς του διαγωνισμού Τίτλος Είδος προκήρυξης
JRC/KRU/2022/RP/0307-PIN
Εργασίες καθαρισμού κτιρίων στο JRC στην Καρλσρούη
Προκαταρκτική προκήρυξη