Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Planned - Insurance for Members of the European Parliament covering risks connec...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Finance
Ημερομηνία έναρξης:
02/03/2022
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
15/03/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EP/FINS 2022-103
Planned - Insurance for Members of the European Parliament covering risks connected with the exercise of their mandate including during official travel: Insurance against loss and theft
The purpose of the insurance is to cover the financial consequences of the European Parliament’s statutory obligations in the event of the loss or theft of Members’ personal belongings occurring within Parliament’s premises or during official travel.
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη διαδικασία με διαπραγμάτευση για συμβάσεις μέσης/μικρής αξίας
Έχει κλείσει
Μη επιλεγμένο
Η χαμηλότερη τιμή
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
02/03/2022 00:00
15/03/2022 23:59
16/03/2022
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις Nothing found to display.