Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών για τον FRONTEX
Αναθέτουσα αρχή:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/02/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/04/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
Frontex/2022/OP/0062/KM
Παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών για τον FRONTEX
Παροχή υπηρεσιών σχετικά με τον ψυχολογικό έλεγχο των υποψηφίων μελών και συμπληρωματικές αξιολογήσεις των μελών του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, κατηγορίας 1, καθώς και παροχή πρόσθετων υπηρεσιών ψυχολογικής φύσεως για τα μόνιμα σώματα, καθώς και για άλλα μέλη του προσωπικού του FRONTEX σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες του FRONTEX, όπως περιγράφεται στους όρους αναφοράς.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
2
Συμφωνία πλαίσιο
13000000.00 EUR
85121270
Όροι συμμετοχής
Ο υποψήφιος καλείται να αποδείξει ότι εξουσιοδοτείται να εκτελέσει τη σύμβαση σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του. Απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία: ένα αντίγραφο επίσημου εγγράφου (μητρώου εταιρείας, επίσημης εφημερίδας, κ.λπ.) το οποίο θα βεβαιώνει ότι ο υποψήφιος έχει ήδη συσταθεί ως αναγνωρισμένη νομική οντότητα και είναι εγγεγραμμένος σε σχετικό επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
28/02/2022 00:00
05/04/2022 12:00
06/04/2022 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Ψυχολογική Αξιολόγηση Υποψηφίων Μελών και Μελών της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
Παροχή υπηρεσιών σχετικά με τον ψυχολογικό έλεγχο των υποψηφίων μελών και συμπληρωματικές αξιολογήσεις των μελών του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, όπως περιγράφεται στους όρους αναφοράς.
Παρτίδα 2
Συμπληρωματικές Ψυχολογικές Υπηρεσίες για το σύνολο του προσωπικού του FRONTEX
Παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής φύσεως για το μόνιμο σώμα και άλλα μέλη του προσωπικού του FRONTEX σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες του FRONTEX, όπως περιγράφεται στους όρους αναφοράς.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 058-150766
Διορθωτικό
23/03/2022 00:00
2022/S 041-105174
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/02/2022 00:00