Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αγορά υπηρεσιών παράδοσης εγγράφων.
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/08/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
»OC/EFSA/AMU-library/2015/01 — Indkøb af dokumentlevering«.
Αγορά υπηρεσιών παράδοσης εγγράφων.
— Παροχή ευρείας σειράς δημοσιευμένων εγγράφων, κυρίως σχετικά με επιστημονικούς τομείς [επιστημονικά, τεχνικά και ιατρικά θέματα (STM)] και λιγότερο σχετικά με θέματα νομικά/πληροφορικής/διαχείρισης. Τα έγγραφα μπορούν να είναι: άρθρα (από μια μεγάλη σειρά ακαδημαϊκών περιοδικών συμπεριλαμβανομένων σαρωμένων εγγράφων από πηγές που υπάρχουν μόνο σε έντυπη μορφή) και κεφάλαια βιβλίων από δημοσιευμένη βιβλιογραφία, άρθρα και κεφάλαια βιβλίων από σπάνιες εκδόσεις, γκρίζα βιβλιογραφία όπως επιστημονικές και τεχνικές εκθέσεις, πρακτικά, διατριβές, τοξικολογικές συμπεριφορές Bibra, έγγραφα ISO, UN-ISO, UNI-EN-ISO. Τα εν λόγω έγγραφα πρέπει να παρασχεθούν σε ηλεκτρονική μορφή και κατά προτίμηση σε PDF.— Παροχή διαδικτυακής επιφάνειας διεπαφής (φιλοξενούμενης στον εξυπηρετητή του προμηθευτή) στην οποία μπορεί να έχει πρόσβαση το επιστημονικό προσωπικό της EFSA (περίπου 250 άτομα) χρησιμοποιώντας προσωπικό προφίλ για περιήγηση στη βιβλιογραφική βάση δεδομένων του προμηθευτή (η οποία συνδέεται με δικτυακούς τόπους και βάσεις δεδομένων εκδοτών) και για παραγγελία άρθρων.— Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση πελατών για την παροχή βοήθειας στην EFSA όσον αφορά διοικητικά και τεχνικά θέματα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
13/08/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
21/09/2015 23:59
Άνευ αντικειμένου
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 155-285179 Προκήρυξη διαγωνισμού 13/08/2015 00:00