Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σχεδιασμός γεωργικών συστημάτων υψηλής φυσικής αξίας στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ κα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/06/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/08/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.B.1/ETU/2012/0035
Σχεδιασμός γεωργικών συστημάτων υψηλής φυσικής αξίας στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και η καταλληλότητά τους για χρηματοοικονομική...
Στόχος της σύμβασης είναι να παράσχει ενημέρωση δεδομένων σχετικά με τους υπάρχοντες και υπό ανάπτυξη αγροτικούς τομείς που καλύπτονται από τις περιοχές υψηλής φυσικής αξίας στις χώρες της ΕΕ και παροχή εκτιμήσεων σχετικά με την καταλληλότητα μιας πιθανής πολιτικής για τις περιοχές υψηλής φυσικής αξίας στο πλαίσιο του συστήματος κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
16/06/2012 00:00
Άνευ αντικειμένου
13/08/2012 16:00
27/08/2012 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 114-187952 Προκήρυξη διαγωνισμού 16/06/2012 00:00