Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
NL-Petten: Σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών συντήρησης και εργασιών μικρής κλίμ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Petten (JRC-PTT)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/03/2022
Ημερομηνία λήξης:
04/04/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/PTT/2022/OP/0571-PIN
NL-Petten: Σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών συντήρησης και εργασιών μικρής κλίμακας σχετικά με τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις του JRC στο Petten, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας εξοπλισμού.
Για τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις του JRC στο Petten (συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων υγιεινής, θέρμανσης και εξαερισμού) απαιτούνται υπηρεσίες υποστήριξης για την καθημερινή συντήρηση και τις εργασίες μικρής κλίμακας, οι οποίες θα πρέπει να παρασχεθούν από έναν μηχανικό εντός των εγκαταστάσεων στο Petten. Ο μηχανικός θα επικουρείται από μηχανικό σχεδιασμού, κυρίως στις εγκαταστάσεις του μελλοντικού αναδόχου και, εάν είναι απαραίτητο, από βοηθό τεχνικό ή τεχνικό εγκαταστάσεων ψύξης. Η σύμβαση περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια εξοπλισμού για τους σκοπούς της συντήρησης και των εργασιών μικρής κλίμακας.
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών με δημοσίευση στην ΕΕ S
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Άνευ αντικειμένου
850000.00 EUR
850000.00 EUR
50000000
NL328
Additional CPV Supplementary CPV
45330000
45331000
50000000
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
04/03/2022 00:00
04/04/2022 00:00
29/03/2022
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 045-113077
Προκαταρκτική προκήρυξη
04/03/2022 00:00
Σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών
Αριθ. αναφοράς του διαγωνισμού Τίτλος Είδος προκήρυξης
JRC/PTT/2022/OP/0571
NL-Petten: Σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών συντήρησης και εργασιών μικρής κλίμ...
Προκήρυξη διαγωνισμού