Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διάσκεψη της Eurostat για τις κοινωνικές στατιστικές.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/10/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/11/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/F/2015/033.
Διάσκεψη της Eurostat για τις κοινωνικές στατιστικές.
Διοργάνωση διεθνούς διάσκεψης — Διάσκεψη της Eurostat για τις κοινωνικές στατιστικές 2016: «Προς περισσότερο ευέλικτες κοινωνικές στατιστικές».
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
01/10/2015 00:00
03/11/2015 23:59
12/11/2015 23:59
23/11/2015 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 232-421018 Διορθωτικό 01/12/2015 00:00
2015/S 190-343750 Προκήρυξη διαγωνισμού 01/10/2015 00:00