Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Έρευνα για χρηματοδότηση μεσαίας κεφαλαιοποίησης.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/08/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/10/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
FISMA/2015/069/B.
Έρευνα για χρηματοδότηση μεσαίας κεφαλαιοποίησης.
Ο παρών διαγωνισμός αφορά σε έρευνα σχετικά με τη χρηματοδότηση μεσαίων επιχειρήσεων. Τα εργαλεία ανάλυσης και αναγνώρισης ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος εταιρειών έχουν ήδη αναπτυχθεί (βλέπε «Έρευνα περί χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας. Τελική έκθεση» της LE Europe/IPSOS). Ο παρών διαγωνισμός καλύπτει τη τρέχουσα διεξαγωγή της έρευνας και την εφαρμογή των αναπτυχθέντων εργαλείων για την ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων από τις έρευνες συσχετίζοντάς τα με δευτερογενή δεδομένα που αφορούν χαρακτηριστικά τραπεζικού και εταιρικού επιπέδου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
21/08/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
05/10/2015 23:59
12/10/2015 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 250-456385
Διορθωτικό
26/12/2015 00:00
2015/S 161-294318
Προκήρυξη διαγωνισμού
21/08/2015 00:00