Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστήριξη της εφαρμογής της διαλειτουργικότητας μέσω καλύτερου συντονισμού των ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/06/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/07/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
MOVE/2022/OP/0007
Υποστήριξη της εφαρμογής της διαλειτουργικότητας μέσω καλύτερου συντονισμού των κοινοποιημένων οργανισμών
Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί, σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/797, αποτελούν βασικό φορέα προκειμένου να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα για την επίτευξη του στόχου ενός ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου. Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι να ορίσει την Τεχνική Γραμματεία των κοινοποιημένων οργανισμών σιδηροδρόμων, την ομάδα συντονισμού των κοινοποιημένων οργανισμών σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/797 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος εντός της Κοινότητας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
300,000.00 EUR
300,000.00 EUR
60200000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
60200000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
13/06/2022 00:00
08/07/2022 12:00
11/07/2022 16:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 112-314135
Προκήρυξη διαγωνισμού
13/06/2022 00:00