Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
DIGIT/R3/PO/2015/019 LSP.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/08/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/10/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
DIGIT/R3/PO/2015/019 LSP.
DIGIT/R3/PO/2015/019 LSP.
Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η επιλογή παρόχου λύσεων αδειοδότησης για την αγορά προϊόντων λογισμικού Microsoft και αδειών, στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης (ILA) που έχει συναφθεί με την Microsoft.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
20/08/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
28/09/2015 23:59
Άνευ αντικειμένου
05/10/2015 23:59
12/10/2015 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 160-293151 Προκήρυξη διαγωνισμού 20/08/2015 00:00