Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. 06D20/2015/M041 - Αποκατάσταση του χώρου πλυν...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/09/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/12/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
06D20/2015/M041.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. 06D20/2015/M041 - Αποκατάσταση του χώρου πλυντηρίων στο επίπεδο -2 του κτιρίου Altiero Spinelli.
Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης του χώρου πλυντηρίων στο επίπεδο -2 του κτιρίου Altiero Spinelli.
Εργασίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
18/09/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
01/12/2015 17:00
10/12/2015 09:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 181-327282
Προκήρυξη διαγωνισμού
18/09/2015 00:00