Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή τεχνικής βοήθειας από επικεφαλής έργων υποδομής στο JRC στο Petten
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Petten (JRC-PTT)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/03/2022
Ημερομηνία λήξης:
12/04/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/PTT/2022/OP/0682-PIN
Παροχή τεχνικής βοήθειας από επικεφαλής έργων υποδομής στο JRC στο Petten
Το JRC στο Petten έχει συνεχή ανάγκη τεχνικής και μηχανικής υποστήριξης από έναν επικεφαλής σχεδίου στον τομέα της προετοιμασίας, του σχεδιασμού και της εκτέλεσης έργων, συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης, της παροχής βοήθειας στις διάφορες διαδικασίες των σχεδίων R.2 και της προόδου τους.Ο εν λόγω επικεφαλής έργου θα αναλάβει κυρίως την υποστήριξη της προετοιμασίας και της επίβλεψης μικρών έως μεσαίων έργων (αξία εκτέλεσης κάτω των 60 000 EUR και 140 000 EUR αντίστοιχα) και την παρακολούθηση έκτακτων δραστηριοτήτων συντήρησης και επειγουσών επισκευών που εκτελούνται από εξωτερικούς αναδόχους.
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών με δημοσίευση στην ΕΕ S
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Άνευ αντικειμένου
450000.00 EUR
450000.00 EUR
71336000
NL328
Additional CPV Supplementary CPV
71336000
71248000
71242000
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
10/03/2022 00:00
12/04/2022 09:20
05/04/2022
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 049-125925
Προκαταρκτική προκήρυξη
10/03/2022 00:00
Σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών
Αριθ. αναφοράς του διαγωνισμού Τίτλος Είδος προκήρυξης
JRC/PTT/2022/OP/0682
Παροχή τεχνικής βοήθειας από επικεφαλής έργων υποδομής στο JRC στο Petten
Προκήρυξη διαγωνισμού