Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Assistance Technique d’appui au programme DUKINGIRE IBIDUKIKIJE
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for International Partnerships (INTPA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/03/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/08/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
INTPA/BJM/2022/EA-RP/0024
Assistance Technique d’appui au programme DUKINGIRE IBIDUKIKIJE
Ce marché permettra de mobiliser une Assistance Technique spécialisée afin d’accompagner la Délégation de l’Union européenne, le secteur public et les partenaires de mise en œuvre du programme DUKINGIRE IBIDUKIKIJE dans la coordination, l’appui technique et le suivi des différentes composantes du programme. Composante 1 – La gouvernance et la gestion durable et inclusive / participative des aires protégées, en particulier des Parcs Nationaux de la Kibira et de la Rusizi, sont améliorées. Composante 2 – Les pratiques et les mécanismes de restauration et de gestion intégrée des terres et des ressources en eau sont améliorés. Composante 3 – L’organisation, le suivi et la gestion du service d’approvisionnement en eau potable en milieu rural sont améliorés au profit et grâce à la participation des populations locales, avec un focus sur les groupes en situation de vulnérabilité.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
1,500,000.00 EUR
1,500,000.00 EUR
71356200
BI
Additional CPV Supplementary CPV
71356200
71800000
71313000
73000000
90714100
90720000
90713100
90700000
90713000
79413000
Σημεία αναφοράς
15/03/2022 00:00
08/08/2022 16:00
22/04/2022 16:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 052-134206
Προκήρυξη διαγωνισμού
15/03/2022 00:00