Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια, συντήρηση και σχετικές υπηρεσίες για κεραίες, δέκτες δοκιμών, γεννήτρ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/08/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/10/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2015/F.8/0023/OC.
Προμήθεια, συντήρηση και σχετικές υπηρεσίες για κεραίες, δέκτες δοκιμών, γεννήτρια σημάτων, ενισχυτές, συσκευές μέτρησης και...
Ο σκοπός της σύμβασης είναι η προμήθεια, συντήρηση και οι σχετικές υπηρεσίες για κεραίες, δέκτη δοκιμών, γεννήτρια σημάτων, ενισχυτές, συσκευές μέτρησης και άλλους εξοπλισμούς. Υπάρχουν 4 παρτίδες και 4 συμβάσεις αντίστοιχα:— η παρτίδα 1 η οποία περιλαμβάνει κεραίες και σχετικό εξοπλισμό/υπηρεσίες,— η παρτίδα 2 η οποία περιλαμβάνει δέκτη δοκιμών/αναλυτή φάσματος και γεννήτρια σήματος καθώς και σχετικό εξοπλισμό/υπηρεσίες,— η παρτίδα 3 η οποία περιλαμβάνει υψηλής ισχύος ενισχυτές ειδικής ραδιοσυχνότητας και μικροκυμάτων και σχετικό εξοπλισμό/υπηρεσίες,— η παρτίδα 4 η οποία περιλαμβάνει συσκευές δοκιμών, προσαρμογείς ρευματοληπτών και σχετικό εξοπλισμό/υπηρεσίες.Η σύμβαση για κάθε παρτίδα περιλαμβάνει ελάχιστη εγγύηση 24 μηνών και προληπτική και διορθωτική συντήρηση για περίοδο έως 2 ετών.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
25/08/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
06/10/2015 23:59
09/10/2015 15:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Προμήθεια, συντήρηση και σχετικές υπηρεσίες για κεραίες και συναφή εξοπλισμό
Το βασικό αντικείμενο της εν λόγω παρτίδας είναι η προμήθεια, συντήρηση και οι σχετικές υπηρεσίες για μια διάταξη παραγωγής πεδίου από αυτοκίνητα οχήματα, διάφορες κεραίες (π.χ. κεραίες για δοκιμές εκπομπών, κεραίες για δοκιμές θωράκισης), ανιχνευτές ισχύος πεδίου και σχετικό υλισμικό που αφορά τις δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας ηλεκτρικών και υβριδικών-ηλεκτρικών οχημάτων.
Παρτίδα 2
Προμήθεια, συντήρηση και σχετικές υπηρεσίες δέκτη δοκιμών ραδιοσυχνοτήτων/αναλυτή φάσματος και γεννήτριας σημάτων
Το βασικό αντικείμενο της εν λόγω παρτίδας είναι η προμήθεια, συντήρηση και οι σχετικές υπηρεσίες για ένα δέκτη δοκιμών ραδιοσυχνοτήτων με εκτεταμένες δυνατότητες ανάλυσης φάσματος και γεννήτριας σημάτων.
Παρτίδα 3
Προμήθεια, συντήρηση και σχετικές υπηρεσίες για ενισχυτές και συναφή εξοπλισμό
Το βασικό αντικείμενο της εν λόγω παρτίδας είναι η προμήθεια, συντήρηση και οι σχετικές υπηρεσίες υψηλής ισχύος ενισχυτών ειδικών ραδιοσυχνοτήτων και μικροκυμάτων για δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης.
Παρτίδα 4
Προμήθεια, συντήρηση και σχετικές υπηρεσίες για συσκευές δοκιμών, προσαρμογείς ρευματοληπτών και συναφή εξοπλισμό
Το βασικό αντικείμενο της εν λόγω παρτίδας είναι η προμήθεια, συντήρηση και οι σχετικές υπηρεσίες εξοπλισμού μέτρησης και προσαρμογέων ρευματοληπτών για τον έλεγχο της διαλειτουργικότητας ηλεκτρικών οχημάτων με τις συσκευές φόρτισής τους.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 163-297835
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/08/2015 00:00