Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διεξοδική επικύρωση των στατιστικών σχετικά με τα απόβλητα
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/05/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/06/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/2022/OP/0003
Διεξοδική επικύρωση των στατιστικών σχετικά με τα απόβλητα
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η εκτέλεση μιας διεξοδικής ανάλυσης των δεδομένων που θα παραδοθούν βάσει του κανονισμού για τις στατιστικές αποβλήτων (όπως επεκτείνεται από το σύνολο δεδομένων για τα απόβλητα τροφίμων, κατά περίπτωση). Βάσει των αποτελεσμάτων, θα συνεχιστεί το πρόγραμμα επισκέψεων χωρών σε στενή συνεργασία με την ESTAT. Επιπλέον, κατά την περίοδο ανανέωσης θα εκπονηθεί πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού για τις στατιστικές σχετικά με τα απόβλητα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
300,000.00 EUR
300,000.00 EUR
79330000
LU000
Additional CPV Supplementary CPV
79330000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
19/05/2022 00:00
24/06/2022 16:00
27/06/2022 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 097-267000
Προκήρυξη διαγωνισμού
19/05/2022 00:00