Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας
Αναθέτουσα αρχή:
European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/03/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/05/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EIOPA-OP-144-2022
Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας
Ο γενικός στόχος είναι η παροχή επαγγελματικών, κατάλληλων και αξιόπιστων υπηρεσιών τροφοδοσίας προς τους ενδιαφερόμενους φορείς της EIOPA στις εγκαταστάσεις της EIOPA.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
570000.00 EUR
570000.00 EUR
55520000
DE712
Additional CPV Supplementary CPV
39222000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
29/03/2022 00:00
02/05/2022 23:59
03/05/2022 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 062-162073
Προκήρυξη διαγωνισμού
29/03/2022 00:00