Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σχέδιο επέκτασης και αναβάθμισης του κτιρίου Konrad Adenauer στο Λουξεμβούργο - ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/12/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/01/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
06D10/2015/M045.
Σχέδιο επέκτασης και αναβάθμισης του κτιρίου Konrad Adenauer στο Λουξεμβούργο - Αποστολή τεχνικού συμβούλου για την παρακολούθηση των...
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να εκδώσει την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών με στόχο την πρόσληψη ενός τεχνικού συμβούλου για την επίβλεψη των κατασκευαστικών έργων και των έργων αναβάθμισης του κτιρίου Konrad Adenauer του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο.Ο τεχνικός σύμβουλος θα διασφαλίσει την εκτέλεση της αποστολής τεχνικής βοήθειας προς τον κατ' εξουσιοδότηση κύριο του έργου όσον αφορά όλες τις τεχνικές πτυχές σχετικά με την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου. Θα πραγματοποιήσει επίσης τους ελέγχους ποιότητας των παρτίδων του κυρίου του έργου και θα παράσχει τη βοήθειά του κατά τη διάρκεια της φάσης παραλαβής των ακινήτων, καθώς και στη δρομολόγηση της λειτουργίας των ακινήτων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
08/12/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
29/01/2016 23:59
05/02/2016 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 237-429629 Προκήρυξη διαγωνισμού 08/12/2015 00:00