Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αγορά υπηρεσιακών ζωνών, εξαρτημάτων και γκλοπ
Αναθέτουσα αρχή:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/03/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/04/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
Frontex/2022/OP/154/ZB
Αγορά υπηρεσιακών ζωνών, εξαρτημάτων και γκλοπ
Ο παρών διαγωνισμός στοχεύει στη θέσπιση της ικανότητας του Frontex να αποκτά τις απαραίτητες ποσότητες ειδών προσωπικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μη θανατηφόρων όπλων που θα χρησιμοποιηθούν από τους μόνιμους υπαλλήλους του σώματος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι υπάλληλοι αυτοί θα εργάζονται στα εξωτερικά σύνορα της περιοχής της συνθήκης του Σένγκεν και σε γειτονικές χώρες, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό χώρο. Οι υπηρεσιακές ζώνες και τα εξαρτήματα θα δώσουν τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να εκτελούν τα καθήκοντα τους στους αερολιμένες, στα σημεία διέλευσης των συνόρων, κατά τους δειγματοληπτικούς ελέγχους, στη θάλασσα, κατά την πτήση και στα πράσινα σύνορα.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
2,000,000.00 EUR
2,000,000.00 EUR
18420000
PL91
Όροι συμμετοχής
Όπως περιγράφεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
17/03/2022 00:00
18/04/2022 11:00
19/04/2022 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 054-139559
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/03/2022 00:00