Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please be informed that the deadline for dispatching tenders has been extended until 25/04/2016.
Τίτλος:
Υπηρεσίες τροφοδοσίας.
Αναθέτουσα αρχή:
EUROJUST
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/11/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/04/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
2015/EJ/09/PN.
Υπηρεσίες τροφοδοσίας.
Η Eurojust αναμένεται να μετακομίσει στις νέες μόνιμες εγκαταστάσεις της στη Χάγη στις αρχές του 2017. Κατά συνέπεια, το αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας για τις νέες εγκαταστάσεις όσον αφορά το εστιατόριο και την τραπεζαρία διοικητικών στελεχών με προσωπικό εξυπηρέτησης, καφετέρια και υπηρεσίες τροφοδοσίας επίσημων γευμάτων. Η σύμβαση θα συναφθεί με 1 ανάδοχο. Οι υπηρεσίες μηχανημάτων αυτόματης πώλησης εξαιρούνται από την παρούσα διαδικασία διαγωνισμού. Οι υπηρεσίες τροφοδοσίας προσφέρονται από Δευτέρα έως Παρασκευή, 243 ημέρες ανά έτος.Οι υπηρεσίες εστιατορίου, καφετέριας και τροφοδοσίας επίσημων γευμάτων θα απαιτηθούν για τη διασφάλιση της ποικιλίας και της υψηλής ποιότητας των προϊόντων που είναι προσαρμοσμένα στο πολυεθνικό περιβάλλον της Eurojust. Τα εστιατόρια πρέπει επίσης να παράσχουν μια ποικιλία ζεστών γευμάτων, που παρασκευάζονται εντός των εγκαταστάσεων.Προκειμένου να εκπληρωθούν τα κύρια καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στην Eurojust, πολλές συναντήσεις/σεμινάρια πρέπει να οργανωθούν από την Eurojust και κατά τη διάρκεια των εν λόγω συναντήσεων η τροφοδοσία πρέπει να είναι διασφαλισμένη. Συνεπώς, τα μεσημεριανά γεύματα στο εστιατόριο και στην τραπεζαρία διοικητικών στελεχών, καθώς και οι λοιπές υπηρεσίες τροφοδοσίας επίσημων γευμάτων αποτελούν σημαντικό μέρος της παρούσας σύμβασης.Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην «Πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας» για περισσότερες πληροφορίες.
Υπηρεσίες
Διαδικασία με διαπραγμάτευση και προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης σύμβασης
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
17/11/2015 00:00
15/12/2015 23:59
25/04/2016 16:00
15/12/2015 16:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 222-403755
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/11/2015 00:00