Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια στατιστικών υπηρεσιών στον τομέα της λογιστικής του δημόσιου τομέα.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/09/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/10/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/C/2015/034.
Προμήθεια στατιστικών υπηρεσιών στον τομέα της λογιστικής του δημόσιου τομέα.
— Παροχή υποστήριξης για την ανάπτυξη εναρμονισμένων ευρωπαϊκών λογιστικών προτύπων του δημόσιου τομέα και πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης γενικού σκοπού.— Συλλογή περαιτέρω και ενημερωμένων πληροφοριών σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της εφαρμογής λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση στον δημόσιο τομέα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
15/09/2015 00:00
16/10/2015 23:59
28/10/2015 16:30
06/11/2015 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 178-322645
Προκήρυξη διαγωνισμού
15/09/2015 00:00