Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
SMART 2015/0065 - Ανάπτυξη συγκριτικής αξιολόγησης της ηλεκτρονικής υγείας για γ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/10/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/12/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
SMART 2015/0065.
SMART 2015/0065 - Ανάπτυξη συγκριτικής αξιολόγησης της ηλεκτρονικής υγείας για γενικούς ιατρούς 2015.
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση μελέτης σχετικά με τη μέτρηση της χρήσης ΤΠΕ και των εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας από ιατρούς πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και επιπλέον στην Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Τουρκία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
23/10/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
01/12/2015 16:00
18/12/2015 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 141-254271
Διορθωτικό
23/07/2016 00:00
2015/S 206-373035
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/10/2015 00:00