Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εφαρμογή μιας πολλαπλής ροής εργασίας και ροής εργασίας μεταξύ ειδών για την εξα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/03/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/06/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/IDATA/2022/01
Εφαρμογή μιας πολλαπλής ροής εργασίας και ροής εργασίας μεταξύ ειδών για την εξαγωγή ανθρώπινων σημείων αναφοράς και τιμών καθοδήγησης με βάση την υγεία (HBGV) από ποσοτικά δεδομένα in vitro
Πρωταρχικός στόχος του σχεδίου είναι ο καθορισμός, η επικύρωση και η εφαρμογή μιας τυποποιημένης ροής εργασίας (πειραματικής και υπολογιστικής) για την εξαγωγή αξιόπιστων ανθρώπινων σημείων αναφοράς και τιμών καθοδήγησης με βάση την υγεία (HBGV) με τη χρήση προσεγγίσεων αιχμής in vitro, ήτοι πλατφορμών οργάνων σε chip (O-on-a-chip) και πολλαπλών καταληκτικών σημείων OMIC (περιστροφικών, μεταβολομικών, επιγονιδιωματικών).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
2
Δημόσια σύμβαση
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
3,250,000.00 EUR
73000000
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
28/03/2022 00:00
15/06/2022 14:30
16/06/2022 14:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Εφαρμογή ροής εργασίας πολλαπλών OMIC και διαειδικών (Στόχος 1)
• Στόχος 1: Εφαρμογή ροής εργασίας πολλαπλών OMIC και διαειδικών. Στην πρώτη φάση, θα επιλεγεί ένα σύνολο ουσιών πλούσιων σε δεδομένα (6 έως 12 ενώσεις) και θα χρησιμοποιηθεί για έναν εκτεταμένο τοξικολογικό έλεγχο με βάση τα OC και τα πολλαπλά-OMICs προφίλ (μεταγραφικό, επιγονιδιωματικό, μεταβολομικό). Οι επιλεγμένες ουσίες θα περιλαμβάνουν κληροδοτημένους κινδύνους σε τρόφιμα/ζωοτροφές και ενώσεις/θρεπτικά συστατικά με θετικούς ισχυρισμούς για την υγεία (π.χ. ρεσβερατρόλη, που θα χρησιμοποιηθούν για την επαλήθευση της εφαρμοσιμότητας των OMIC κατά την αξιολόγηση των ευεργετικών διατροφικών επιπτώσεων). Ο πειραματικός σχεδιασμός θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις διαδικασίες που έχουν καθιερωθεί στο σχέδιο EU ToxRisk.
Παρτίδα 2
Παρτίδα 2 – Επέμβαση χημικών ομάδων από μεταποιημένα δεδομένα OMICS στη CTD (Στόχος 2)
• Στόχος 2: Εισαγωγή χημικών ομάδων από επεξεργασμένα δεδομένα OMICS στη συγκριτική βάση δεδομένων τοξικογονιδιωματικής (CTD - comparative toxicogenomics database).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 061-159288
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/03/2022 00:00