Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διαχείριση από εμπειρογνώμονες των δεδομένων προσδιορισμού των μοριακών χαρακτηρ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/09/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/10/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OJ/24/08/2015-PROC/2015/024.
Διαχείριση από εμπειρογνώμονες των δεδομένων προσδιορισμού των μοριακών χαρακτηριστικών για τη λιστερίωση.
Ο στόχος της παρούσας σύμβασης-πλαισίου είναι η παροχή υπηρεσιών επιμέλειας για τα δεδομένα που αφορούν στη λιστερίωση.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
08/09/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
13/10/2015 16:30
21/10/2015 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 189-341952 Διορθωτικό 30/09/2015 00:00
2015/S 173-314090 Προκήρυξη διαγωνισμού 08/09/2015 00:00