Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

An updated version of technical specifications, with a correction of clerical errors on pages 27 and 47 (marked in green) has been published in the document library.
Τίτλος:
HADEA/2022/CPN/0009_Σύμβαση-πλαίσιο για την δέσμευση δυναμικότητας και δικαίωμα ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/04/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/10/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
HADEA/2022/CPN/0009
HADEA/2022/CPN/0009_Σύμβαση-πλαίσιο για την δέσμευση δυναμικότητας και δικαίωμα προτεραιότητας για την παρασκευή εμβολίων (FAB ΕΕ)
Σύμβαση-πλαίσιο για την δέσμευση δυναμικότητας και δικαίωμα προτεραιότητας για την παρασκευή εμβολίων (FAB ΕΕ).Η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να δεσμεύσει τη δυναμικότητα παραγωγής για τουλάχιστον 450 εκατομμύρια δόσεις για όλες τις παρτίδες.
Υπηρεσίες
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
3
Συμφωνία πλαίσιο
85149000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
27/04/2022 00:00
14/10/2022 16:00
03/06/2022 16:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Δέσμευση δυναμικότητας παραγωγής για εμβόλια με βάση το mRNA και δικαίωμα προτεραιότητας για την παραγωγή εμβολίων με βάση το mRNA
Παροχή υπηρεσιών (όπως περιγράφεται στο σημείο II.1.4)) για τη δέσμευση δυναμικότητας παραγωγής και ένα δικαίωμα προτεραιότητας για την παραγωγή εμβολίων που βασίζονται στο mRNA.
Παρτίδα 2
Δέσμευση δυναμικότητας παραγωγής για εμβόλια που βασίζονται σε ιούς και δικαίωμα προτεραιότητας για την παρασκευή εμβολίων που βασίζονται σε ιικούς φορείς
Παροχή υπηρεσιών (όπως περιγράφεται στο σημείο II.1.4)) για την δέσμευση δυναμικότητας παραγωγής εμβολίων που βασίζονται σε ιικούς φορείς και ένα δικαίωμα προτεραιότητας για την παρασκευή εμβολίων που βασίζονται σε ιικούς φορείς.
Παρτίδα 3
Δέσμευση δυναμικότητας παραγωγής για εμβόλια που βασίζονται σε πρωτεΐνες και δικαίωμα προτεραιότητας για την παρασκευή εμβολίων που βασίζονται σε πρωτεΐνες
Παροχή υπηρεσιών (όπως περιγράφεται στο σημείο II.1.4)) για τη δέσμευση δυναμικότητας παραγωγής και ένα δικαίωμα προτεραιότητας για την παρασκευή εμβολίων που βασίζονται σε πρωτεΐνες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 082-219919
Προκήρυξη διαγωνισμού
27/04/2022 00:00