Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες συντήρησης των εγκαταστάσεων εξωτερικής κινητής ηλιοπροστασίας, συντήρ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/09/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/11/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
OIB.DR.2/PO/2015/011/650.
Υπηρεσίες συντήρησης των εγκαταστάσεων εξωτερικής κινητής ηλιοπροστασίας, συντήρησης και προμήθειας εσωτερικών στοριών,...
— Παρτίδα 1: υπηρεσίες συντήρησης των εγκαταστάσεων εξωτερικής κινητής ηλιοπροστασίας και των σχετικών εξοπλισμών χειρισμού τους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αντικαταστάσεων.— Παρτίδα 2: υπηρεσίες συντήρησης και προμήθειας πανιών, ταπετσαριών και εσωτερικών στοριών καθώς και συναφείς υπηρεσίες τοποθέτησης και συντήρησης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
15/09/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
06/11/2015 17:30
12/11/2015 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Υπηρεσίες συντήρησης των εγκαταστάσεων εξωτερικής κινητής ηλιοπροστασίας και των σχετικών εξοπλισμών χειρισμού τους,... Στόχος είναι η σύναψη μιας σύμβασης-πλαισίου με αντικείμενο την παροχή, στα κτίρια στις Βρυξέλλες, υπηρεσιών συντήρησης στον τομέα των εξωτερικών κινητών συστημάτων ηλιοπροστασίας.
Παρτίδα 2 Υπηρεσίες συντήρησης και προμήθειας πανιών, ταπετσαριών και εσωτερικών στοριών καθώς και συναφείς υπηρεσίες τοποθέτησης και... Στόχος είναι η σύναψη μιας σύμβασης-πλαισίου με αντικείμενο την παροχή, σε διάφορα κτίρια που βρίσκονται στις Βρυξέλλες και τα περίχωρα, υπηρεσιών συντήρησης και προμήθειας πανιών, ταπετσαριών και εσωτερικών στοριών (χειροκίνητων, ηλεκτρικών, κ.λπ) καθώς και των συναφών υπηρεσιών τοποθέτησης, καθαρισμού και συντήρησης.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 189-341976 Διορθωτικό 30/09/2015 00:00
2015/S 178-322646 Προκήρυξη διαγωνισμού 15/09/2015 00:00