Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για την παροχή εμπειρογνωμοσύνης και υποστήριξ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/03/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/06/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EAC/2022/OP/0002
Σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για την παροχή εμπειρογνωμοσύνης και υποστήριξης σε τομείς αρμοδιότητας της ΓΔ EAC και συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας, του αθλητισμού, του πολιτισμού, της έρευνας και...
Παροχή εμπειρογνωμοσύνης και υποστήριξης για ευρωπαϊκή συνεργασία όσον αφορά την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την έρευνα και την καινοτομία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
18,000,000.00 EUR
18,000,000.00 EUR
73200000
FA01
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
80000000
73200000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
31/03/2022 00:00
01/06/2022 16:00
02/06/2022 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 064-167340
Προκήρυξη διαγωνισμού
31/03/2022 00:00