Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εργαλεία και υπηρεσίες παρακολούθησης μέσων ενημέρωσης για τον Ευρωπαϊκό Οργανισ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/09/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/10/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEA/COM/15/006.
Εργαλεία και υπηρεσίες παρακολούθησης μέσων ενημέρωσης για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.
Ένα σημαντικό στοιχείο της αποστολής του ΕΟΠ είναι να διασφαλίζει ότι οι περιβαλλοντικές πληροφορίες που παράγει, λαμβάνονται από το βασικό κοινό του. Στο πλαίσιο αυτό, η αξιολόγηση της κάλυψης των μέσων ενημέρωσης του ΕΟΠ γενικά, και ειδικότερα της αποτελεσματικότητας των εργασιών οι οποίες σχετίζονται με μέσα ενημέρωσης, είναι υψίστης σημασίας για τον ΕΟΠ.Το γραφείο τύπου του ΕΟΠ υποβάλει εκθέσεις σχετικά με την κάλυψη των μέσων ενημέρωσης στο προσωπικό του ΕΟΠ σε εβδομαδιαία βάση και παράγει εκθέσεις αξιολόγησης μετά τη δρομολόγηση βασικών εκθέσεων που περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της κάλυψης των μέσων ενημέρωσης, τις σημαντικότερες αναφορές, την εκτίμηση της δυνητικής προσέγγισης, τον προσδιορισμό των σημαντικότερων άρθρων που ελκύουν τον μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών στον δικτυακό τόπο του ΕΟΠ και διαφόρες παραμέτρους μέσων κοινωνικής δικτύωσης.Ο ΕΟΠ προτίθεται να συνάψει σύμβαση-πλαίσιο, η οποία παρέχει εργαλεία και υπηρεσίες παρακολούθησης μέσων ενημέρωσης για την καθημερινή παρακολούθηση των επιγραμμικών μέσων ενημέρωσης και διευκολύνει την υποβολή εκθέσεων και αξιολόγηση της κάλυψης των μέσων ενημέρωσης του ΕΟΠ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
17/09/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
30/10/2015 16:00
06/11/2015 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 180-326134
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/09/2015 00:00