Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Microbiological safety cabinets for NAA lab
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Ημερομηνία έναρξης:
25/03/2022
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
08/04/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/GEE/2022/LVP/0911-ExA
Microbiological safety cabinets for NAA lab
Please note that this is not a call for tenders but a publication announcing the Contracting authority’s intention to publish a future negotiated low or middle valueprocedure.

Replacement of 2 microbiological safety cabinets for NAA lab One microbiological safety cabinet (MSC 1) Class II with internal width 120 cm and equipped 3 HEPA filters; And; One microbiological safety cabinet (MSC 2) Class II with internal width 150 cm and equipped with 2 HEPA filters; Both microbiological safety cabinets should perform in compliance with EN 12469. Both microbiological safety cabinets should be validated in compliance with EN 12469 after installation and equipped with a fixed UV sterilisation system, two power sockets inside the cabinet, electronic front window and a multi piece work surface. Option for electronically adjustable height of the cabinet. Shipping dimension are limited to 230 cm and 205 cm for MSC 1 and MSC 2 respectively. They should be unaffected by regular decontamination with Hydrogen Peroxide. Delivery within 6 months.
Προμήθειες
Προγραμματισμένη διαδικασία με διαπραγμάτευση για συμβάσεις μέσης/μικρής αξίας
Έχει κλείσει
Μη επιλεγμένο
Η χαμηλότερη τιμή
38500000
BE213
Additional CPV Supplementary CPV
38500000
38400000
38000000
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
25/03/2022 00:00
08/04/2022 23:59
11/04/2022
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις Nothing found to display.