Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ασφαλείας στο JRC-Geel
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/05/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/06/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/GEE/2022/OP/0959
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ασφαλείας στο JRC-Geel
Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζονται στο βασιλικό διάταγμα του Βελγίου της 20/07/2001 για τη θέσπιση του γενικού κανονισμού για την προστασία του κοινού, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους που προκαλεί η ιονίζουσα ακτινοβολία, (ARBIS), το JRC-Geel επιθυμεί να λάβει υπηρεσίες υποστήριξης όσον αφορά την ακτινοπροστασία από την ακτινοβολία από εξειδικευμένη εταιρεία. Οι υπηρεσίες αυτές θα υποστηρίξουν τους νόμιμους ελέγχους που διενεργούνται από την Υπηρεσία Φυσικής Υγείας του JRC-Geel και είναι ουσιώδεις για τη λειτουργία των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Κέντρου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η χαμηλότερη τιμή
1,700,500.00 EUR
1,700,500.00 EUR
90721600
BE213
Additional CPV Supplementary CPV
90721600
98113100
79417000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
10/05/2022 00:00
14/06/2022 16:00
16/06/2022 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 090-246325
Προκήρυξη διαγωνισμού
10/05/2022 00:00
Σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών
Αριθ. αναφοράς του διαγωνισμού Τίτλος Είδος προκήρυξης
JRC/GEE/2022/OP/0959-PIN
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ασφαλείας στο JRC-Geel
Προκαταρκτική προκήρυξη