Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης επικοινωνίας, εκδηλώσεων και ταξιδίων
Αναθέτουσα αρχή:
European Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the ...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/04/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/06/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
LISA-2022-OP-03
Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης επικοινωνίας, εκδηλώσεων και ταξιδίων
Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι να αποκτήσει:— στο πλαίσιο της παρτίδας 1 (ολοκληρωμένες υπηρεσίες επικοινωνίας) ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στον τομέα της ολοκληρωμένης επικοινωνίας, τόσο για τους εξωτερικούς, όσο και για τους εσωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς της eu-LISA,— στο πλαίσιο του τμήματος 2 (υπηρεσίες διαχείρισης εκδηλώσεων) ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων διαχείρισης εκδηλώσεων και οργάνωσης εκδηλώσεων με πρόσθετη ικανότητα από τον μελλοντικό ανάδοχο να χειρίζεται υπηρεσίες διαχείρισης ταξιδιών για εξωτερικούς συμμετέχοντες που προσκαλούνται σε διάφορες εκδηλώσειςτης της eu-LISA,— στο πλαίσιο της παρτίδας 3 (Υπηρεσίες Διαχείρισης Ταξιδίων), ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στον τομέα των ταξιδιών, της οργάνωσης ταξιδιών — κυρίως αεροπορικά εισιτήρια, εισιτήρια τρένων για ευρωπαϊκές διαδρομές, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μεταφορά με ταξί και ξενοδοχειακές υπηρεσίες για τους υπαλλήλους της eu-LISA από το Ταλίν, τα Γραφεία του Στρασβούργου και των Βρυξελλών και άλλες πιθανές τοποθεσίες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
3
Δημόσια σύμβαση
www.eulisa.europa.eu/procurements
17900000.00 EUR
79000000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Σημεία αναφοράς
25/04/2022 00:00
07/06/2022 16:00
09/06/2022 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Ολοκληρωμένες υπηρεσίες επικοινωνίας
Απόκτηση ευρέος φάσματος υπηρεσιών στον τομέα της ολοκληρωμένης επικοινωνίας τόσο για τους εξωτερικούς όσο και για τους εσωτερικούς φορείς της eu-LISA.
Παρτίδα 2
Υπηρεσίες διαχείρισης εκδηλώσεων
Απόκτηση ενός ευρέος φάσματος υπηρεσιών διαχείρισης εκδηλώσεων και διοργάνωσης εκδηλώσεων με την πρόσθετη ικανότητα από τον μελλοντικό ανάδοχο να χειρίζεται υπηρεσίες διαχείρισης ταξιδιών για εξωτερικούς συμμετέχοντες που καλούνται σε διάφορες εκδηλώσεις του eu-LISA.
Παρτίδα 3
Υπηρεσίες διαχείρισης ταξιδίων
Απόκτηση ενός ευρέος φάσματος υπηρεσιών στον τομέα των μετακινήσεων, οργάνωση μετακινήσεων - κυρίως αεροπορικά εισιτήρια, εισιτήρια τρένων για ευρωπαϊκές διαδρομές, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μεταφορά με ταξί και κρατήσεις ξενοδοχείων για τους υπαλλήλους της eu-LISA από τα γραφεία του Ταλίν, Στρασβούργου και Βρυξελλών και άλλες πιθανές τοποθεσίες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 080-214090
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/04/2022 00:00