Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
15.CAT.OP.139 Διαλειτουργικότητα στις πρωτογενείς αεροδιακομιδές με ελικοφόρα αε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/09/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/11/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
15.CAT.OP.139.
15.CAT.OP.139 Διαλειτουργικότητα στις πρωτογενείς αεροδιακομιδές με ελικοφόρα αεροσκάφη.
Το αναμενόμενο αποτέλεσμα της μελέτης περιλαμβάνει την ανάλυση επιχειρησιακών απαιτήσεων και ικανοτήτων, τον προσδιορισμών των δυνατοτήτων και συστάσεων διαλειτουργικότητας για τη βελτίωση των πρωτογενών αεροδιακομιδών με ελικοφόρα αεροσκάφη. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για την ανάπτυξη της δραστηριότητας σχετικά με τη συγκέντρωση και την κατανομή των στοιχείων ελικοφόρων αεροσκαφών για αεροδιακομιδές σε επιχειρήσεις ΚΠΑΑ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
26/09/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
09/11/2015 17:00
10/11/2015 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 187-337651
Προκήρυξη διαγωνισμού
26/09/2015 00:00