Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
African Continental Qualifications Framework: a fresh look at Competence-based t...
Αναθέτουσα αρχή:
European Training Foundation (ETF)
Ημερομηνία έναρξης:
29/03/2022
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
11/04/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ETF/2022/LVP/0007-ExA
African Continental Qualifications Framework: a fresh look at Competence-based training (technical vocational education and training) – review and handbook
Please note that this is not a call for tenders but a publication announcing the Contracting authority’s intention to publish a future negotiated low or middle valueprocedure.

Objective The services aim to review and enhance knowledge on CBT in TVET in Africa, and to propose a harmonised approach contributing to a common understanding of the interpretation, application, and continuous improvement of CBT. Outputs The two major outputs of the services are interconnected. The first step is a concise review of CBT in TVET in Africa, based on the literature, survey, interviews with key resource persons, and other methods (e.g.: focus groups). The choice and formulation of the questions for the CBT review should be oriented to the areas of interest of the harmonised understanding of CBT, which is to be described in the CBT handbook.
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη διαδικασία με διαπραγμάτευση για συμβάσεις μέσης/μικρής αξίας
Έχει κλείσει
Μη επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
41000 EUR
73200000
ITC11
Additional CPV Supplementary CPV
73200000
80530000
Όροι συμμετοχής
Given the subject of the contract, participation in this procurement procedure is open to all natural and legal persons that are established (domicile or headquarters respectively) in the EU, the ETF partner countries, including African Union (For the full list see the tender dossier or visit www.etf.europa.eu), Iceland, Norway and Liechtenstein and to international organisations. Tenderers must ensure that none of the involved entities are subject to EU restrictive measures adopted under Article 29 of the Treaty on the European Union (TEU) or Article 215 of the Treaty on the Functioning of the EU (TFEU). The prohibition applies throughout the whole performance of the contract. Please note that the EU Official Journal contains the official list of entities subject to restrictive measures and, in case of conflict, it prevails over the list of the EU Sanctions Map. For UK tenderers: Please note that you may not participate in this procurement procedure.
Σημεία αναφοράς
29/03/2022 00:00
11/04/2022 00:00
12/04/2022
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις Nothing found to display.