Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Επέκταση προτύπου για το εργαλείο αξιολόγησης και σύγκρισης στρατηγικών ελέγχου ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/09/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/10/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OJ/09/10/2015-PROC/2015/025.
Επέκταση προτύπου για το εργαλείο αξιολόγησης και σύγκρισης στρατηγικών ελέγχου ξενιστών κατά του πυρετού του Δυτικού Νείλου...
Ο στόχος της σύμβασης είναι να επεκτείνει την ανάπτυξη του μοντέλου και της εφαρμογής του εργαλείου στην επιφάνεια εργασίας, προκειμένου:1. να περιλαμβάνει πτηνά στον κύκλο μετάδοσης του πυρετού του Δυτικού Νείλου,2. να επεκτείνει τη χωρική κάλυψη των αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβάνοντας την αλληλεπίδραση των συνδεδεμένων μονάδων λειτουργίας (επιτρέποντας έτσι στο μοντέλο να λειτουργεί σε διαφορετικές γεωγραφικές κλίμακες),3. να καταστήσει δυνατή τη χρήση δεδομένων τηλεανίχνευσης για την τροφοδοσία του μοντέλου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
24/09/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
26/10/2015 16:30
03/11/2015 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 185-335226
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/09/2015 00:00