Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες ταξιδιωτικού πρακτορείου για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σ...
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/07/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/08/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEAS/DELCHNP/2022/OP/0021
Υπηρεσίες ταξιδιωτικού πρακτορείου για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κίνα
Ο ανάδοχος θα παράσχει τους απαραίτητους ανθρώπινους και υλικούς πόρους για τη διασφάλιση των υπηρεσιών ταξιδιωτικού πρακτορείου στην αναθέτουσα αρχή.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
6.00 950
6.00 950
63500000
CN
Additional CPV Supplementary CPV
63500000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξτε στα έγγραφα διαγωνισμού που διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
12/07/2022 00:00
15/08/2022 18:00
17/08/2022 16:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 143-407870
Διορθωτικό
27/07/2022 00:00
2022/S 132-375044
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/07/2022 00:00