Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών μετεγκατάστασης
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/04/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/05/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/HUCAP/2022/03
Παροχή υπηρεσιών μετεγκατάστασης
Σκοπός του παρόντος διαγωνισμού είναι η σύναψη σύμβασης-πλαισίου παροχής υπηρεσιών με έως 3 υποψήφιους σε διαδοχική σειρά. Οι ανάδοχοι πρέπει να παράσχουν στην EFSA υπηρεσίες μετεγκατάστασης στην πόλη της Πάρμας, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων, όπως αναφέρεται στα έγγραφα του διαγωνισμού, όπως: αναζήτηση καταλύματος, διοικητικές υπηρεσίες, σχολική αναζήτηση, υποστήριξη για οικογενειακή ένταξη και γραφείο εξυπηρέτησης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
140,000.00 EUR
140,000.00 EUR
70311000
ITH52
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
13/04/2022 00:00
16/05/2022 14:30
17/05/2022 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 073-193867
Προκήρυξη διαγωνισμού
13/04/2022 00:00