Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αναθεώρηση των δημοσιευμένων δεδομένων έκθεσης σε παρασιτοκτόνα για τους κατοίκο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/09/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/11/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
OC/EFSA/PRAS/2015/05 (Pesticides for residents and bystanders)
Αναθεώρηση των δημοσιευμένων δεδομένων έκθεσης σε παρασιτοκτόνα για τους κατοίκους και τους παρευρισκομένους καθώς και για την...
Σκοπός της παρούσας ανάθεσης είναι η συλλογή όλων των δημοσιευμένων δεδομένων κατά τα τελευταία 25 έτη (από την 1.1.1990 και εξής) σχετικά με:— την έκθεση των κατοίκων και των παρευρισκομένων σε παρασιτοκτόνα, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών που γίνονται στη δημόσια διαβούλευση για το καθοδηγητικό έγγραφο της EFSA, καθώς και τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων που παράγονται και διατίθενται σε διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Οργανισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ),— τις ημερήσιες συγκεντρώσεις ουσιών στον αέρα βάσει της τάσης ατμών,— τις τιμές μεταβολής από εφαρμογές ψεκασμού, επεξεργασίας σπόρων και κοκκώδεις εφαρμογές μέσω της συλλογής και ανάλυσης δημοσιευμένων άρθρων και άλλων δεδομένων που διατίθενται π.χ. μέσω της γκρίζας βιβλιογραφίας,— τα επιφανειακά υπολείμματα φυλλώματος (DFR) μέσω της συλλογής και ανάλυσης δημοσιευμένων άρθρων και άλλων δεδομένων που διατίθενται π.χ. μέσω της γκρίζας βιβλιογραφίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
29/09/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
03/11/2015 23:59
03/11/2015 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 202-365031
Διορθωτικό
17/10/2015 00:00
2015/S 188-340263
Προκήρυξη διαγωνισμού
29/09/2015 00:00