Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά τις ασθένειες που συνδέονται με τη φτώχεια και τις παραμελημένες ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/10/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/11/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
2015/RTD/E.3./OP/PP-03263-2015.
Μελέτη σχετικά τις ασθένειες που συνδέονται με τη φτώχεια και τις παραμελημένες ασθένειες - 2015/RTD/E.3./OP/PP-03263-2015.
Η μελέτη —ως μία εκ των υστέρων αξιολόγηση των επενδύσεων της ΕΕ στην έρευνα και την ανάπτυξη (Ε&Α) για ασθένειες που συνδέονται με τη φτώχεια και παραμελημένες ασθένειες μέσω των προγραμμάτων-πλαισίων της ΕΕ για δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης— θα εντοπίσει τις επενδύσεις της ΕΕ για την Ε&Α που αφορά τις ασθένειες που συνδέονται με τη φτώχεια και παραμελημένες ασθένειες στο παρελθόν και θα αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο οι αντίστοιχες τεχνολογίες και καινοτομίες αξιοποιούνται σε πόρους για την επίτευξη μιας καθολικής υγειονομικής κάλυψης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
06/10/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
16/11/2015 17:00
23/11/2015 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 193-348982
Προκήρυξη διαγωνισμού
06/10/2015 00:00