Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια ηλεκτρικού εξοπλισμού για τον κεντρικό αποθηκευτικό χώρο του Κοινού Κέ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/10/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/12/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC IPR 2015 C.4 0037 OC.
Προμήθεια ηλεκτρικού εξοπλισμού για τον κεντρικό αποθηκευτικό χώρο του Κοινού Κέντρου Ερευνών στην Ίσπρα.
Προμήθεια ηλεκτρικού εξοπλισμού για τον κεντρικό αποθηκευτικό χώρο του Κοινού Κέντρου Ερευνών στην Ίσπρα.Η προμήθεια θα περιλαμβάνει κυρίως (ο παρών κατάλογος δεν περιορίζεται στα παρακάτω) εξαρτήματα καλωδίωσης, μετατροπείς και τροφοδοτικά αδιάλειπτης παροχής (UPS), συστήματα αγωγών για την τοποθέτηση καλωδίων, καλώδια, μονωτική ταινία, τηλεφωνικά κέντρα, εργαλειοθήκες, εγκατάσταση ελέγχου ισχύος, θαλάμους και συναφή εξαρτήματα, λάμπες (λαμπτήρες πυρακτώσεως, λυχνίες ελέγχου κ.λπ.), φακούς και διατάξεις τροφοδοσίας, εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας και συσκευές βιομηχανικής εγκατάστασης (υποδοχείς, ρευματολήπτες, διακόπτες αναστροφής κ.λπ.), διατάξεις εξαγωγής, πίνακες μετατροπής και θέρμανση με ακτινοβολία, γεννήτριες θερμού αέρα/αφυγραντήρες, πίνακες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρονόμους, ηλεκτρικούς κινητήρες, διακόπτες, ασφάλειες, συστήματα φωτισμού, συστήματα αναστολής των ηλεκτρικών υπερτάσεων, πληκτρολόγια, συσκευές παρακολούθησης και μέτρησης, δίκτυα επικοινωνίας, προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή (PLC) και προγραμματιζόμενη λογική διάταξη, φορητά όργανα, όργανα εργαστηρίων, αυτόματες θύρες, φορητές σκάλες, εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία, τηλέφωνα (συμπεριλαμβανομένων αδιάβροχων τηλεφώνων), συσκευές μετάδοσης ήχου (μικρόφωνα, ηχεία, ενισχυτές κ.λπ.), συστήματα πυρόσβεσης.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
24/10/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
11/12/2015 23:59
18/12/2015 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 207-374747
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/10/2015 00:00