Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διαρροή άνθρακα και αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/06/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/08/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.B.2/SER/2012/0019
Διαρροή άνθρακα και αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας.
Η οδηγία 2003/87/EΚ όπως τροποποιήθηκε το 2009 (οδηγία ΣΕΔΕ) απαιτεί από την Επιτροπή να συντάξει έως τις 31.12.2009 και κάθε 5 έτη εφεξής έναν κατάλογο τομέων και επιμέρους τομέων οι οποίοι θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 10α της οδηγίας ΣΕΔΕ. Η Επιτροπή έχει καθιερώσει τη γενική μεθοδολογία επί τη ευκαιρία του πρώτου καταλόγου διαρροής άνθρακα που θεσπίστηκε το 2009 (απόφαση της Επιτροπής 2010/2/EΕ), ο οποίος ισχύει για τα έτη 2013 και 2014. Προκειμένου να καταρτιστεί ο κατάλογος που θα ισχύσει για τα έτη 2015–2019, η Επιτροπή θα χρειαστεί να επανεξετάσει τον κατάλογο εγκαίρως, λαμβάνοντας υπόψη επίκαιρες πληροφορίες. Καθώς τα κριτήρια για τη συμπερίληψη ορισμένου τομέα ή επιμέρους τομέα στον κατάλογο διαρροής άνθρακα αναφέρονται στην οδηγία ΣΕΔΕ, η εξέταση των τομέων για την κατάρτιση του δεύτερου καταλόγου διαρροής άνθρακα (που θα ισχύσει για έτη 2015–2019) θα πραγματοποιηθεί βάσει των ίδιων κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν για τον πρώτο κατάλογο διαρροής άνθρακα και τις ετήσιες συμπληρώσεις του. Σύμφωνα με τη οδηγία, τα δεδομένα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν είναι αυτά των 3 τελευταίων ετών κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων. Ωστόσο, η μεθοδολογία και ορισμένες υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση του πρώτου καταλόγου ενδέχεται να χρήζουν κάποιων τροποποιήσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
22/06/2012 00:00
Άνευ αντικειμένου
17/08/2012 23:59
28/08/2012 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 118-194444
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/06/2012 00:00