Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
15.CAT.OP.138 - «Μελέτη σχετικά με τη λειτουργία ανίχνευσης και αποφυγής (DAA) τ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/10/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/12/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
15.CAT.OP.138.
15.CAT.OP.138 - «Μελέτη σχετικά με τη λειτουργία ανίχνευσης και αποφυγής (DAA) των τηλεκατευθυνόμενων αεροπορικών συστημάτων (RPAS)».
Στόχος της σύμβασης είναι η παροχή «μελέτης σχετικά με τη λειτουργία ανίχνευσης και αποφυγής (DAA) των τηλεκατευθυνόμενων αεροπορικών συστημάτων (RPAS)».
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
22/10/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
01/12/2015 17:00
02/12/2015 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 205-371537
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/10/2015 00:00