Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
ENER/E1/2022-194-04 - Αγορά συσκευών παθητικής στεγανοποίησης COBRA (FBOS)
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/05/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/07/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/LUX/2022/OP/0005
ENER/E1/2022-194-04 - Αγορά συσκευών παθητικής στεγανοποίησης COBRA (FBOS)
Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η αγορά συσκευών παθητικής στεγανοποίησης COBRA (FBOS).
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
150,000.00 EUR
150,000.00 EUR
38940000
LU000
Additional CPV Supplementary CPV
38940000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
13/05/2022 00:00
11/07/2022 16:00
12/07/2022 11:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 093-252218
Προκήρυξη διαγωνισμού
13/05/2022 00:00