Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Έρευνα για τη βία κατά των γυναικών II
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/05/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/06/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
D-SE-22-T02
Έρευνα για τη βία κατά των γυναικών II
Ο γενικός στόχος της σύμβασης είναι η διενέργεια της έρευνας σχετικά με τη βία κατά των γυναικών (VAW II). Όλα τα καθήκοντα που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης θα εκτελεστούν σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 20252:2019, τον Διεθνή Κώδικα Δεοντολογίας για την Πρακτική της Έρευνας Αγοράς και της Κοινωνικής Έρευνας (International Code of Marketing and Social Research Practice) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κοινής Γνώμης και Έρευνας Αγοράς (ICC/ESOMAR) και τον Οδηγό για δημοσκοπήσεις των WAPOR/ESOMAR. Ο πάροχος θα είναι υπεύθυνος για όλα τα καθήκοντα που αφορούν την προετοιμασία και την εφαρμογή της έρευνας καθώς και για την διαδικασία της συλλογής των δεδομένων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://fra.europa.eu/en/about-fra/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
2,211,500.00 EUR
2,211,500.00 EUR
79315000
AT13
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
12/05/2022 00:00
20/06/2022 17:00
22/06/2022 12:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 092-252119
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/05/2022 00:00