Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διεθνής σύγκριση του σωρευτικού ρυθμιστικού κόστους για τη χημική βιομηχανία - Ε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/12/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/01/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
488/PP/GRO/SME/15/F/S121.
Διεθνής σύγκριση του σωρευτικού ρυθμιστικού κόστους για τη χημική βιομηχανία - Εξετάσεις των προβλημάτων ανταγωνιστικότητας...
Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση του σωρευτικού ρυθμιστικού κόστους που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις χημικής βιομηχανίας οι οποίες δραστηριοποιούνται σε χώρες που αποτελούν τους κύριους διεθνείς ανταγωνιστές της ΕΕ και η σύγκριση με το κόστος που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις χημικής βιομηχανίας οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη θα:— αναλύσει τις διαρθρώσεις του συνολικού κόστους των κύριων διεθνών ανταγωνιστών και θα τις συγκρίνει με τη χημική βιομηχανία της ΕΕ,— προσδιορίσει τη σχετική νομοθεσία περί χημικών ουσιών σε επιλεγμένες τρίτες χώρες και θα αξιολογήσει, με ποιοτικό τρόπο, τις επιπτώσεις σωρευτικού κόστους που επιφέρει σε σύγκριση με το σωρευτικό κόστος που προκύπτει από τη νομοθεσία περί χημικών ουσιών στην ΕΕ,— διεξαγάγει περιπτωσιολογικές μελέτες σχετικά με τις επιπτώσεις κόστους της πλέον σχετικής νομοθεσίας περί χημικών ουσιών σε επιλεγμένες τρίτες χώρες, με στόχο τη σύγκρισή τους και ποσοτικά με κόστος που επιφέρει η νομοθεσία περί χημικών ουσιών στην ΕΕ και την αξιολόγηση του πιθανού τους αντίκτυπου στη διεθνή ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων χημικής βιομηχανίας της ΕΕ,— τεκμηριώσει τα αποτελέσματα της μελέτης με σχετικούς εμπλεκόμενους φορείς.Η μελέτη θα αναλύσει τις επιπτώσεις σωρευτικού κόστους που προκύπτουν από τη νομοθεσία περί χημικών ουσιών στην Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και μια τρίτη χώρα που θα προτείνει ο ανάδοχος από τον ακόλουθο κατάλογο: Βραζιλία, Ιαπωνία, Ινδία και Νότια Κορέα. Ο σύμβουλος θα προσδιορίσει και θα αναλύσει την ισχύουσα νομοθεσία, ανεξάρτητα από το επίπεδο θέσπισής της, δηλαδή τόσο σε κεντρικά/ομοσπονδιακά επίπεδα όσο και επίπεδα κατώτερα του κεντρικού. Η μελέτη θα καλύπτει όλους τους σχετικούς επιμέρους τομείς της χημικής βιομηχανίας και της νομοθεσίας περί χημικών ουσιών που έχουν άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις κόστους. Ο ανάδοχος θα παράσχει μια κατάλληλη βάση για την εκπόνηση ανάλυσης ανταγωνιστικότητας η οποία θα διεξαχθεί στο μέλλον.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
10/12/2015 00:00
29/01/2016 23:59
29/01/2016 23:59
10/02/2016 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 239-433381
Προκήρυξη διαγωνισμού
10/12/2015 00:00