Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για τη δημιουργία ενός Κέντρου Στήριξης του ΕΚΤ+
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/08/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/09/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMPL/2022/OP/0007
Σύμβαση-πλαίσιο για τη δημιουργία ενός Κέντρου Στήριξης του ΕΚΤ+
VT/2022/009 – βλέπε έγγραφα της σύμβασης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
2
Συμφωνία πλαίσιο
12,000,000.00 EUR
79000000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
01/08/2022 00:00
07/09/2022 12:00
08/09/2022 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Παρτίδα 1: Υπηρεσίες γενικής υποστήριξης
Σύμβαση-πλαίσιο για τη δημιουργία ενός Κέντρου Υποστήριξης του ΕΚΤ+ – yπηρεσίες γενικής υποστήριξης.
Παρτίδα 2
Παρτίδα 2: Ειδική στήριξη σχετικά με το ΕΚΤ+
Σύμβαση-πλαίσιο για τη δημιουργία κέντρου στήριξης του ΕΚΤ+ – ειδική στήριξη σχετικά με απλουστευμένες επιλογές κόστους, χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με το κόστος και μέτρα απλούστευσης για το ΕΚΤ+.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 146-416621
Προκήρυξη διαγωνισμού
01/08/2022 00:00