Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή εικόνων δορυφόρου και προϊόντων προστιθέμενης αξίας για θαλάσσια επιτήρησ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/05/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/07/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMSA/OP/1/2022
Παροχή εικόνων δορυφόρου και προϊόντων προστιθέμενης αξίας για θαλάσσια επιτήρηση με βάση SAR και οπτικούς αισθητήρες
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών:• υπηρεσίες γεωσκόπησης βάσει δορυφόρων/συστοιχιών SAR (παρτίδα 1),• άδειες και υπηρεσίες γεωσκόπησης βάσει οπτικών δορυφόρων/συστοιχιών (παρτίδα 2).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
2
Συμφωνία πλαίσιο
56000000.00 EUR
90740000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
27/05/2022 00:00
05/07/2022 16:00
07/07/2022 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Υπηρεσίες γεωσκόπησης βάσει δορυφόρων/συστοιχιών SAR
Η εν λόγω παρτίδα θα επικεντρωθεί σε υπηρεσίες για πολλαπλούς δορυφόρους SAR από πολύ υψηλή ανάλυση (VHR) έως μέση ανάλυση (MR). Για την εν λόγω παρτίδα οι άδειες δορυφορικής εικόνας θα αγοραστούν από τον EMSA από τους ιδιοκτήτες δορυφόρων απευθείας μέσω ξεχωριστής σύμβασης ή μέσω ειδικών συμφωνιών (π.χ. δεδομένα Sentinel-1 από τον ΕΟΔ) και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας σύμβασης.
Παρτίδα 2
Άδειες και υπηρεσίες γεωσκόπησης βάσει οπτικών δορυφόρων/συστοιχιών
Παροχή αδειών και υπηρεσιών για την απόκτηση και επεξεργασία οπτικών δεδομένων γεωσκόπησης πολύ υψηλής ανάλυσης.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 102-281563
Προκήρυξη διαγωνισμού
27/05/2022 00:00