Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
15.CAT.OP.042 - «Πλατφόρμα κατάρτισης και άσκησης, συντονισμού και υποστήριξης σ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/10/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/12/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
15.CAT.OP.042.
15.CAT.OP.042 - «Πλατφόρμα κατάρτισης και άσκησης, συντονισμού και υποστήριξης σχετικά με την άμυνα στον κυβερνοχώρο (CD TEXP)».
Στόχος της σύμβασης είναι η παροχή «πλατφόρμας κατάρτισης και άσκησης, συντονισμού και υποστήριξης σχετικά με την άμυνα στον κυβερνοχώρο (CD TEXP)».
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
22/10/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
01/12/2015 17:00
02/12/2015 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 205-371538
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/10/2015 00:00