Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that this is not a call for tenders but a publication announcing the Contracting authority's intention to publish a future negotiated low or middle value procedure,(read more info in the document library)
Τίτλος:
Interpretation services for the CIVEX commission meeting and conference in Alimo...
Αναθέτουσα αρχή:
European Committee of the Regions
Ημερομηνία έναρξης:
22/04/2022
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
06/05/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CDR/2022/A2/13
Interpretation services for the CIVEX commission meeting and conference in Alimos, Greece on 23 and 24 June 2022
Interpretation services for the CIVEX commission meeting and conference in Alimos, Greece on 23 and 24 June 2022 - Estimate of the contract value : 43.000 €
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη διαδικασία με διαπραγμάτευση για συμβάσεις μέσης/μικρής αξίας
Έχει κλείσει
Μη επιλεγμένο
Η χαμηλότερη τιμή
Όροι συμμετοχής
Participation in this call for tenders is open on equal terms to all natural and legal persons coming within the scope of the Treaties, as well as to international organisations. It is also open to all natural and legal persons established in a third country which has a special agreement with the European Union in the field of public procurement on the conditions laid down in that agreement. The Agreement on Government Procurement (GPA) concluded within the World Trade Organisation does not apply to the Committee of the Regions, therefore, our procedures are not open to economic operators established in GPA countries
Σημεία αναφοράς
22/04/2022 00:00
06/05/2022 23:59
08/05/2022 - 22/05/2022
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις Nothing found to display.